Готельний бізнес: теорія та практика - Підручник (Мальська М. П., Пандяк І. Г.)

Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

М. П. Мальська

І. Г. Пандяк

ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС:

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

ПІДРУЧНИК

Затверджено

Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2010

 

УДК 640.4(075.8) ББК 65.432я73

М 21

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-343 від 09.01.2009 р.)

Рецензенти:

Башнянин Г. — доктор економічних  наук, професор,  завідувач  кафедри  еконо- мічної теорії Львівської комерційної академії;

Дністрянський М.  — доктор географічних  наук, професор  Львівського націо- нального університету  імені Івана Франка;

Кульчицький Б. — доктор економічних  наук, професор  Львівського національ- ного університету  імені Івана Франка.

.

Мальська М. П., Пандяк І.Г.

М 21    Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. – К.: Центр учбової літератури,

2010. – 472 с.

ISBN 978-966-364-965-8

У підручнику  систематизовано виклад організаційних, управлінських та тех- нологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико- методологічного  та прикладного спрямування. Послідовно  розкрито питання еволю- ції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств,  організації  та управління, технології  обслуговування, архітектурно- планувальні особливості споруд готельних підприємств.

Підручник пропонується для студентів  вищих  навчальних  закладів,  які готуються працювати у сфері туризму, викладачів вищих навчальних закладів, працівників готельної та туристичної сфери, усіх, хто цікавиться розвитком сфери гостинності.

УДК 640.4(075.8) ББК 65.432я73

ISBN 978-966-364-965-8       © Мальська  М. П., Пандяк  І.Г. 2010.

© Центр учбової літератури, 2010.

«Обов’язок доброго готелю — догоджати своїм клієнтам.

Дайте зрозуміти кожному, що за свої гроші він отримає обслуговування кращої якості, ніж він отримував раніше в інших готелях»

Елсворт  Статлер