Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

Тема 2. функцІЇ грошей та грошовий обІг

1. Функції грошей.

2. Грошовий обіг.

3. Грошова маса. Закон  грошового обігу.

Сутність грошей найбільш повно розкривається через функції, які вони виконують. У виконуваних функціях найповніше виявляється соціально-економічна сутність  і роль грошей у сферах  виробництва і обміну. Отже, у своїй конкретно-історичній визначеності,  в реаль- ному функціонуванні гроші реалізують  себе через певну комбінацію функцій.