Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

Тема 11. макроекономІчна полІтика у вІдкритІй економІцІ

1. Міжнародний поділ праці. Форми  міжнародних  відносин. Теорії між- народної торгівлі.

2. Платіжний баланс. Зовнішньоекономічна політика  національної еко- номіки.

3. Рівновага  товарного, грошового та зовнішнього  ринків.

 

Світове