Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

РоздІл І. грошІ та ЇхнЄ  функцІонування в сучаснІй ринковІй економІцІ тема 1. виникнення та суть грошей

1. Виникнення грошей.

2. Економічний зміст грошей. Трансформація сутності сучасних грошей.

3. Розвиток форм грошей. Види грошей у сучасній економіці.

Товарне  виробництво покликало до життя  гроші. В умовах роз- винутого товарного виробництва гроші є засобом вираження вартості всіх товарів.

Завдання цієї теми — розглянути виникнення грошей, проаналі- зувати  сутність  грошей,  трансформацію сутності  сучасних  грошей, роль і значення  їх у функціонуванні та розвитку  товарного виробни- цтва й обміну, зміну форм грошей.