Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

Тема 8. сучасна кредитна система

1. Поняття про кредитну систему. Структура сучасної кредитної системи.

2. Банківська система як основна частина сучасної кредитної системи.

3. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути як відособ- лена частина кредитної системи.

Через функціонування кредитної системи відбувається реалізація складних і багатоманітних кредитних відносин. Кредитна система являє собою необхідну умову ефективного функціонування кредиту як сукупності  кредитних  відносин та спеціальних  кредитних  інститу- тів. Кредитна система є невід’ємним елементом процесу розширено- го відтворення.