Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

Тема 7. форми та види кредиту

1. Форми  кредиту.

2. Види кредиту.

Розвиток кредитних  відносин  призвів  до появи  багатоманітних видів  і форм  кредиту,  тому  їх треба  класифікувати. В теоретично- му плані класифікація форм і видів кредиту спрощує розуміння взаємозв’язку між окремими  проявами  кредиту. Визначення форм і видів кредиту важливе  також з позицій  сприяння поліпшенню  орга- нізації кредитних відносин, зокрема під час розроблення нормативно- інструктивного забезпечення функціонування кредиту.

 

Розуміння форм  кредиту