Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

Тема 4. грошовий ринок

1. Економічна сутність грошового ринку.

2. Структура грошового ринку.

3. Попит та пропозиція на грошовому ринку.

4. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку.

Ефективно функціонуюча грошова система забезпечує  розвиток виробництва, розподіл  та обмін суспільного  продукту,  перерозподіл національного доходу, сприяє  повнішому  використанню всіх вироб- ничих ресурсів.

Складовою частиною функціонування грошової системи, її клю- човим елементом виступає специфічний грошовий ринок. Механізм функціонування грошового ринку є зв’язувальним  ланцюгом між усіма господарюючими суб’єктами ринкової економічної системи, забезпечує сталість відтворення в ринковій економіці, стимулює розвиток вироб- ництва.

Розгляд  істоти цього специфічного  ринку, його збалансованості, механізму  перерозподілу грошових  потоків  між секторами  і суб’єк- тами ринкової економіки становить предмет аналізу цієї теми.