Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

Тема 3. грошова система

1. Сутність грошової системи.

2. Типи та еволюція грошових систем.

3. Створення та розвиток  грошової системи незалежної  України.

Особливою державною формою організації грошового обігу є грошо- ва система. Вона створюється державою і має нормативно-правовий характер. Для грошової системи характерні  відповідні принципи, структура,  механізми функціонування. Завдання розгляду  цієї теми полягають у тому, щоб визначити сутність та механізм функціонуван- ня грошової системи, проаналізувати закономірний характер  еволю- ції грошової системи від її саморегульованих форм до регульованого державою  обігу кредитних  грошей, розглянути процес  формування та розвитку  грошової системи незалежної  України.