Пожалуйста помогите в тестировании Видео для проекта школьной тематики! Это займет 5-10 минут вашего времени. Если готовы помочь, то нажмите сюда: ВИДЕООПРОС

Название: Барна справа - Підручник (Ростовский С.М.)

Аннотация

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

В. С. РОСТОВСЬКИЙ С. М. ШАМЯН

 

БАРНА СПРАВА

 

ПІДРУЧНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.140101.

«ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник  для студентів

вищих навчальних закладів

 

Київ

“Центр учбової літератури”

2009

УДК 640.43(075.8) ББК 65.431я73

Р 78

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України  (Лист № 1.4/18–Г–2046 від 09.09.2008)

 

Рецензенти:

Щюр В. Л. — доцент  Полтавського інституту економіки і права, кондидат еко- номічних наук;

Плахотін В. Я. — професор кафедри технології та організації харчових вироб- ництв, кандидат технічних наук;

Маркина  І. А. — професор кафедри  менеджменту  полтавського університету споживчої кооперації, доктор економічних наук.

 

 

 

Р 78

Ростовський В. С., Барна справа: підручн  [для  студ. вищ. навч.  закл.]/ В. С. Ростовський С. М. Шамян – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 398 с.– ISBN 978-966-364-878-1

 

 

У зв’язку із західноєвропейською інтеграцією України та вступом до СОТшвид- кого розвитку набуває в Україні туристична індустрія, курортна діяльність. Тому в багатьох вищих навчальних закладах, технічних та кулінарних училищах плануєть- ся підготовка спеціалістів, бакалаврів із нової спеціальності 6.140101 «Готельно- ресторанна справа». У підручнику розглядаються питання організаційної структури барів в Україні, їх технічного оснащення, технології приготування коктейлів та на- поїв, організації роботи барменів. Видання розраховане на підготовку менеджерів у галузі барної справи.

 

УДК 640.43(075.8) ББК 65.431я73

 

ISBN 978-966-364-878-1       © Ростовський В. С., Шамян С. М. 2009.

© Центр учбової літератури, 2009.